Algemene Ledenvergadering Kerkelanden Collectief en OV Havenkwartier, woensdag 12 april 2017.

Op 12 april is er een Algemene Ledenvergadering van OVHavenkwartier en Kerkelanden Collectief om plannen voor een samengaan van deze verenigingen te bespreken en een stemming hierover te houden.

Locatie: Kantine Tomin Groep, Franciscusweg 12 1216SK  Hilversum
Tijd: van 17.00 uur tot 19.00 uur. uur
(Parkeren achter de wasstraat of aan de voorkant van Tomingroep.)

Kom allen voor het belang van deze bedrijventerreinen en dus ook voor uw bedrijf!

De voordelen van samen onder 1 nieuwe naam is legio;
1. Communicatie naar gemeente
2. Gezamenlijke secretariaat en administratie 
3. Gezamenlijke financieel administratie
4. Praten als grote partner met gemeente en andere partners om doelstelling te halen, ‘Green Deals’.
5. Snellere besluitvorming
6. Voordelige prijzen bij aanschaf van middelen van o.a. veiligheid, promotie e.d.
7. Kosten besparing (maar 1 bestuur)
8. Worden door het Stadsfonds reeds als Bedrijventerrein Zuid-West aangeduid.
9. We zijn al zolang buren in Zuid-West! En we versterken elkaar in de doelstellingen.

Maar ook uw mening hoe dit in te vullen is gewenst.

Tevens zijn we ook op zoek naar nieuwe bestuursleden van de huidige verenigingen, die eventueel ook in het nieuwe bestuur willen dienen.

In ieder geval stellen zich herkiesbaar:
* Rene Hoven
* Johan v. d. Bremer
* Tineke v. d. Woude
* Robert de Keijzer
 
En verkiesbaar zijn:
* Gerrit Mol
* Minke van Thiel
* Ron Manten

Aansluitend is er natuurlijk de netwerkborrel.

Het moment om elkaar te zien en te spreken ‘tussen de bedrijven door’.

Wij zien en horen u graag op 12 april, inloop 17.00 uur.

I.v.m. de catering, graag uw aanmelding naar info@ovhavenkwartier.nl

Namens,
Het bestuur van Ondernemers Vereniging Kerkelanden Collectief,
Het bestuur Ondernemersvereniging Havenkwartier.

Nieuwjaarsreceptie

Het is weer zover, alweer een jaar voorbij.
De Sligro heeft zich bereid getoond om voor het Kerkelanden Collectief en voor de OV Havenkwartier de nieuwjaarsreceptie te verzorgen net als voorgaande jaren.
Wij zijn de Sligro zeer erkentelijk!

U bent van harte welkom vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur
Franciscusweg 291
1216 SL Hilversum

Jan-Dam Stoon, vestigingsdirecteur van de Sligro Hilversum, deelt Sligro-passen uit aan wie zich hiervoor opgeeft.
 Als u wilt, meld dit wanneer u zich opgeeft voor deze avond.
 
Uiteraard is het voor niet leden mogelijk, om tijdens deze netwerkbijeenkomst lid te worden van de Ondernemersvereniging Kerkelanden Collectief, en Ondernemersvereniging Havenkwartier.
 
In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden bij 
Eric van der Vegt, info@ericvandervegt.nl

We zien u graag op woensdag 11 januari 2017, inloop 17.00 uur.
Het bestuur van Ondernemers Vereniging Kerkelanden Collectief,
Het bestuur Ondernemersvereniging Havenkwartier.

Netwerkbijeenkomst op donderdag 22 september bij Aannemingsbedrijf Manten BV

manten pand2Hierbij nodigen wij u uit voor een netwerkbijeenkomst op donderdag 22 september a.s. bij Aannemingsbedrijf Manten BV, Vaartweg 185 te Hilversum.

De bijeenkomst wordt U aangeboden door Aannemingsbedrijf Manten B.V.

Gelukkig zijn we weer terug van vakantie, we mogen er weer tegenaan!
En Aannemingsbedrijf Manten B.V. is bereid om de eerste netwerkbijeenkomst bij hun van start te laten gaan.
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor zowel leden als niet leden van Ondernemers Vereniging Kerkelanden Collectief en van het OV Havenkwartier.
Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar en te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.

Wethouder Floris Voorink vertelt over de overeenkomst met Hilverzon, het Havenkwartier en Kerkelanden Collectief om een daken inventarisatie te maken om zonnepanelen mogelijk te maken.

Dit word bekostigt door het Stadsfonds, beide ondernemingsverenigingen en Hilverzon.
Els Kruijt (account manager/relatiemanager bedrijven en Centrum bij Gemeente Hilversum) komt verslag brengen betreffende de glasvezel ontwikkelingen voor alle ondernemers in Hilversum.
Verder nog extra pitches waaronder een tennistoernooi.

Uiteraard is het voor niet leden mogelijk, om tijdens deze netwerkbijeenkomst lid te worden van de Ondernemersvereniging Kerkelanden Collectief, en Ondernemersvereniging Havenkwartier
 
In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden bij Eric van der Vegt, info@ericvandervegt.nl

We zien u graag op donderdag 22 september, inloop 17.00 uur.

Het bestuur van Ondernemers Vereniging Kerkelanden Collectief,
Het bestuur Ondernemersvereniging Havenkwartier